[รับสมัครงาน] Assistant to CEO

อัปเดตเมื่อ 4 มิ.ย.

คนไทยเป็นหนี้มากกว่า 21 ล้านคน มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมของเราให้เป็นพื้นที่น่าอยู่สำหรับทุกๆคน

โนบูโร-ฟินเทคแก้หนี้อย่างยั่งยืนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกๆคน พวกเรากำลังตามหาทีมงานหน้าใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากเห็นสังคมน่าอยู่สำหรับคนทุกระดับชั้น มาร่วมกันพัฒนาสวัสดิการการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผ่านการใช้เทคโนโลยี สร้างชีวิตใหม่ที่ไร้หนี้ "มั่ง-มี-สุข" ในแบบฉบับของตัวเอง


ตำแหน่งที่เปิดรับ:

Assistant to CEO

รายละเอียดเงินเดือน - Salary [ตามความสามารถและประสบการณ์]


ภาพรวมตำแหน่งงาน - Job Overview

เป็นผู้ช่วยผู้บริหารโนบูโร fintech startup ที่ต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของผู้มีรายได้น้อย โดยช่วยเหลือในงานวางแผน นัดหมายตารางเวลา สรุปการประชุม รวมไปถึงการเตรียมงาน ประสานงาน ระหว่างทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องททั้งภายในบริษัทและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ องค์กรต่างๆ เพื่อให้ทีมผู้บริหารทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด

โอกาสการเจริญเติบโต: มีโอกาสได้เรียนรู้งานกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเป็นหนึ่งในผู้นำขององค์กรในอนาคต


หน้าที่ความรับผิดชอบ - Job Descriptions

 • เข้าประชุมร่วมกับ CEO เพื่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปบันทึกการประชุม

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น พันธมิตรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท

 • ช่วย CEO ประสานกับทีมต่างๆภายในบริษัทเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จ

 • บริหารจัดการบุคคลากร เช่น ช่วยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จัดทำเงินเดือน และสรรหาบุคลากร

 • จัดการและประสานงานโครงการที่ CEO มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติ - Qualifications

 • อายุ 25-60 ปี

 • จบขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ถ้าทำในด้าน Secretary, HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

 • มีความคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

 • มีทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) สามารถอธิบาย สรุป เรื่องที่ซับซ้อน ให้เข้าใจได้ง่าย

 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 • กล้าคิด กล้าพูด และลงมือทำ

 • มีความรับผิดชอบ ติดตามผล ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต

 • ถ้ามีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีใบขับขี่รถยนต์ และ เดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้

 • เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

สิทธิประโยชน์ - Employees' benefits

 • บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทีมผู้บริหารใส่ใจพนักงาน พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น

 • Hybrid Working - Work from Home ได้ (On-site ที่ลาดพร้าว 71 อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์) - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

 • มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตในสายงานสูง ทำงานกับทีมผู้บริหารโดยตรง (flat hierachy)

 • มีคลาสเรียนหรือเวิร์คชอปให้พนักงานทุกเดือน มีงบคอร์สเรียนและหนังสือเพื่อ upskill

 • สวัสดิการการเงิน ประกันอุบัติเหตุ วันหยุดเดือนเกิด พร้อมอาหารดีๆจากใจผู้บริหารเป็นประจำ


ถ้านี่คือตำแหน่งที่คุณใฝ่ฝันมานาน ส่งใบสมัครมาหาเราที่ joinus@noburo.co

ดู 2,601 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด