top of page

Collection Manager / Supervisor


Collection Manager ผู้จัดการ / หัวหน้า ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

💰 Salary Range : 28,000 – 45,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)


📌 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลทีมงาน Collection และ Performance ของให้เป็นไปตามเป้า

- Monitor ตัวเลข Operation report ของ Portfolio ทั้ง Welfare & Traditional พร้อมทำ Presentation มาวิเคราะห์ให้ผู้บริหารฟังได้รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน

- ดูแลความเรียบร้อย ความถูกต้องของรายงานส่งหน่วยงานกำกับดูแลเช่น BOT NCB ปปง. ให้เรียบร้อย

- ประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำข้อมูลมาวางแผนงานเชิงกลยุทธ์กับผู้บริหาร

- คิดค้นกลยุทธ์ หรือ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบของทีมที่ตนดูแลอยู่

- จัดทำ SOP และ Procedure และกำกับดูแลเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้


📌 คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านเร่งรัดหนี้สิน และ การบริหารทีม Collection มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

- สามารถสื่อสารภาษาไทยในการทำงานได้ และ เข้าใจภาษาอังกฤษระดับสื่อสารธุรกิจเบื้องต้น

- สามารถเจรจาต่อรอง วางแผน คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)

- อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย


📌 สามารถทำงานที่ออฟฟิศลาดพร้าว 71 ได้


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนไทยอีกหลายล้านคนทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกัน 💙


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Business Development (Junior / Senior)

2. Cross Platform Mobile Developer (Senior)

3. Senior Back-end Developer (Ruby on Rails)

4. Marketing Communication (Senior)

5. Senior Accounting / Accounting Manager

6. Collection Manager / Supervisor


รายละเอียดแต่ละตำแหน่งใต้ภาพเลย


มีเพื่อนบอกเพื่อน สมัครกันเข้ามาได้เลยน้าาา อยากรู้จัก 🥰


📩 ส่งประวัติมาที่ E-mail : joinus@noburo.co (ระบุหัวเรื่อง "สมัครงานตำแหน่ง...")


🏢 สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 71

ดู 27 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page