top of page

Marketing Communication (Senior)Senior Marketing Communication

💰 Salary Range : 25,000 - 40,000


📌 หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบ B2B2C ดังต่อไปนี้

- ลูกค้าองค์กร (Employer) เพิ่ม Awareness และ Conversion ผ่านช่องทาง ทั้ง Online เช่น Website, Facebook Fanpage, Youtube Channel และดูแลช่องทางต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ลูกค้าพนักงาน (Employee) จัดกิจกรรมทั้งรูปแบบ online และ offline เพื่อเพิ่ม Awareness, Conversion และ Engagement กับบริการของโนบูโร เช่น line@ marketing, การออกบูท และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- ควบคุมดูแลภาพรวมของ message ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าให้มีความสอดคล้องกัน ตรงตาม objective และไม่ขัดแย้งกับ branding ขององค์กร

- บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท ตั้งแต่ planning ไปจนถึง execution

- ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าทั้งกลุ่ม B และ C รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการสื่อสารทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารรวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

- วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด

- วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้


📌 คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี/โท ทางด้านการตลาด การโฆษณา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสาร

- มีประสบการณ์ 4 - 5 ปี ทางด้านสื่อสารการตลาด Marketing Communication (หากมีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics) และมีพื้นฐาน SEO, SEM, Online Media, Social Media, Line OA เป็นอย่างดี

- มีความรู้เรื่อง marketing ตามหา insight ได้ วิเคราะห์เป็น

- รู้จักการวัดผลกับเป้าหมายที่วางไว้ และทำตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

- มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- สามารถสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี

- ร่าเริง กระตือรือล้น กล้าคิด กล้าพูด และลงมือทำ ชอบศึกษาหาความรู้และสามารถทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เป็นคนรักความสำเร็จ และพร้อมที่จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือเรื่องธรรมชาติ

- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

- มีใจรักในการช่วยเหลือสังคม


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนไทยอีกหลายล้านคนทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกัน 💙


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Business Development (Junior / Senior)

2. Cross Platform Mobile Developer (Senior)

3. Senior Back-end Developer (Ruby on Rails)

4. Marketing Communication (Senior)

5. Senior Accounting / Accounting Manager

6. Collection Manager / Supervisor


รายละเอียดแต่ละตำแหน่งใต้ภาพเลย


มีเพื่อนบอกเพื่อน สมัครกันเข้ามาได้เลยน้าาา อยากรู้จัก 🥰


📩 ส่งประวัติมาที่ E-mail : joinus@noburo.co (ระบุหัวเรื่อง "สมัครงานตำแหน่ง...")


🏢 สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 71

ดู 12 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page