top of page

Senior Back-end Developer (Ruby on Rails)


Senior Back-end Developer (Ruby on Rails)

💰 Salary Range : 50,000 – 80,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)


📌 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำงานร่วมกับ project team เพื่อวาง requirement และวางแผนงาน

- เก็บ feedback จากการใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

- วางแผนการเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลจากระบบเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน


📌 คุณสมบัติ

- เชี่ยวชาญการพัฒนาด้วย ruby on rails

- สามารถออกแบบและเลือกใช้ฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน

- สามารถออกแบบและสร้าง rest API ได้

- มีความเข้าใจในการออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยสูง

- มีประสบการณ์การทำงานกับ cloud platform เช่น AWS, Heroku, Google cloud จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ✨✨


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนไทยอีกหลายล้านคนทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกัน 💙


ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Business Development (Junior / Senior)

2. Cross Platform Mobile Developer (Senior)

3. Senior Back-end Developer (Ruby on Rails)

4. Marketing Communication (Senior)

5. Senior Accounting / Accounting Manager

6. Collection Manager / Supervisor


รายละเอียดแต่ละตำแหน่งใต้ภาพเลย


มีเพื่อนบอกเพื่อน สมัครกันเข้ามาได้เลยน้าาา อยากรู้จัก 🥰


📩 ส่งประวัติมาที่ E-mail : joinus@noburo.co (ระบุหัวเรื่อง "สมัครงานตำแหน่ง...")


🏢 สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 71


ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page