top of page
nobucover.png

THE PATH OF TRUST

หนทางแห่งความเชื่อใจ

nobu

noburo_desktop2.jpg

Faith

ศรัทธาที่เรามีต่อศักยภาพในตัวมนุษย์

Truth

ซึ่งเป็นความจริงแท้

Fidelity

ทำให้เราเชิดชูและพร้อมจะสนับสนุนมนุษย์ที่ศรัทธาในศักยภาพของตัวเองอย่างเชื่อมั่น ไม่เสื่อมคลาย และไม่มีอะไรหยุดเราได้

Trust

เกิดเป็น "ความเชื่อใจ" ที่เรามีให้กัน

ro

noburo_desktop2.jpg

Way

"หนทาง" สู่ภายในตัวเอง เพื่อเข้าไปพบศักยภาพที่อยู่ภายใน และปลดล็อค Transform ให้กลายเป็นคนในแบบที่อยากเป็น เป็นคนในแบบที่ดีที่สุด เท่าที่ชีวิตนี้จะเป็นได้

"หนทาง" สู่ความฝัน ฝันที่รอเราทำให้กลายเป็นจริง ความฝันที่จะทำให้เรารู้ซึ้งถึงความหมายของชีวิต และคุณค่าของการใช้ชีวิต เกิดเป็นหนทางที่เราจะจูงมือไปด้วยกัน

MISSION 2025

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทำให้คนไทยอย่างน้อย 1 แสนคน
จัดการหนี้ได้และมีเงินเก็บหลักแสน
ผ่านหลัก ความรู้คู่ทุน

OUR BELIEF

เราตั้งใจแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านการสร้างความรู้และการจัดการการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี มาออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนถาวร 

"ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไร
ทุกคนสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้"

เราใช้หลักความรู้คู่ทุน ในการสร้างความรู้และพื้นฐานการวางแผนจัดการการเงิน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

Noburo Team

jpg 799.jpg

ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในสังคมมีชีวิตที่ มั่ง-มี-สุข
ส่งใบสมัครและ CV มาได้ที่ contact@noburo.co

bottom of page