ภารกิจพิชิตหมื่น

เรียนรู้  ปูพื้นฐาน จัดการหนี้

จุดเด่น 

 • สินเชื่อที่มาพร้อมความรู้ ผู้ช่วยการเงิน และเงินออมหมื่นแรก

 • ออกแบบมาเพื่อปลดหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • จัดการหนี้ได้เบ็ดเสร็จ  มีประวัติค้างชำระก็เข้าร่วมได้

สำหรับพนักงานบริษัท ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโนบูโรเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร
ผ่านแอปโนบูโร

 •  อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

 •  วงเงินขั้นบันได ปรับขึ้นเดือนละ 10,000 บาท เมื่อผ่านเงื่อนไขการทำภารกิจ สูงสุด 50,000 บาท

 •  ดอกเบี้ย 15% ต่อปี (1.25% ต่อเดือน) ลดต้นลดดอก

 •  ชำระคืนผ่านการหักบัญชีเงินเดือน สูงสุด 2,010 บาท ต่อเดือน

 •  ค่าบริการแอปพลิเคชัน 30 บาทต่อเดือน

 •  ค่าอากรแสตมป์ และค่าโอน ตามจริง

 •  สอบถามรหัสบริษัททาง LINE: @noburo1