สินเชื่อฉุกเฉิน

มีเงินทันใช้ เมื่อภัยมา

จุดเด่น 

 • เป็นที่พึ่งเมื่อขาดสภาพคล่อง

 • ป้องกันการกู้นอกระบบ

 • วงเงิน 1 เท่าของฐานเงินเดือน

สำหรับพนักงานบริษัท ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโนบูโรเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร
ผ่านแอปโนบูโร

 • ผ่านทดลองงานแล้ว (ตามเกณฑ์ของบริษัท)

 • วงเงิน 1 เท่าของฐานเงินเดือน

 • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี (1.25% ต่อเดือน) ลดต้นลดดอก

 • ชำระคืนผ่านการหักบัญชีเงินเดือน 10% ของยอดเงินคงเหลือ
  ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน

 • ค่าบริการแอปพลิเคชัน 30 บาทต่อเดือน ไม่รวม VAT

 • ค่าอากรแสตมป์ และค่าโอน ตามจริง

 • สอบถามรหัสบริษัททาง LINE: @noburo1