top of page
Workshopsolution.png

Workshop

เวิร์กชอป มหัศจรรย์การเงิน

ให้พนักงานเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้วยหลักปัญญา 3 ฐาน เพื่อปรับพฤติกรรมด้านการเงิน เพื่อสร้างวินัยการเงิน

ต่อเนื่อง และยั่งยืน

Artboard 10_2x.png
เรียนรู้การเงิน
ผ่านการเล่น

ความรู้การเงินที่ย่อยออกมาให้เข้าใจง่าย

ผ่านเกมส์ กิจกรรม ที่สนุกสนาน
ที่ใช้หลักปัญญา 3 ฐาน

Artboard 11@2x.png
เปลี่ยนพฤติกรรม
เน้นลงมือทำ

ปรับความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม

และเน้นการลงมือทำ

เพื่อให้มีความรู้และมีวินัยการเงิน

Artboard 17@2x.png
องค์ความรู้
ที่ปรับใช้ได้จริง

องค์ความรู้การเงิน พื้นฐานถึงขึ้นสูง

ที่สามารถนำไปใช้พัฒนา

การเงินให้ดีขึ้นได้จริง

ปัญญา 3 ฐาน กับการเรียนรู้

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง Head Heart Hand ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ
แรงจูงใจที่จะเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เรียนที่มักจะทำตาม
ความคุ้นชินเดิม ๆ ของตัวเอง ได้ลงมือทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจาก comfort zone ของตนเองด้วย

ฐานใจ

สร้างพื้นที่ปลอดภัย สะท้อนคุณค่าภายใน ปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และความเชื่อเดิม เช่น กิจกรรมแชร์ความสุขความทุกข์ทางการเงิน, ตั้งภาพฝัน, เขียนจดหมายหาคนที่เรารัก, Growth Mindset

ฐานคิด

ให้หลักการความรู้พื้นฐาน ชวนฟัง ชวนคิด ชวนตกผลึก จากเรื่องราวและประสบการณ์ของตนเอง เช่น การเติมทักษะความรู้ทางการเงินเรื่องต่าง ๆ เช่น ทำงบดุลชีวิต จัดลำดับการจ่ายหนี้

ฐานกาย

นําสิ่งที่เรียนรู้มาเริ่มต้นลงมือทํา เพื่อให้เกิดเป็นทักษะของตนเอง เช่น การให้ลุกขึ้นมาเจรจากับเจ้าหนี้, คุยกับคนในครอบครัว, จ่ายหนี้ตามแผน, หารายได้เสริม

Workshop ที่คุณสามารถเลือกได้...
Workshop การเงินสำหรับองค์กร

01

image.png

สำหรับองค์กร สหกรณ์ของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุน โนบูโรเป็นผู้ช่วยบริหารกองทุน

พร้อมเครื่องมือและความรู้การเงิน แก้หนี้

02

image.png

กิจกรรมอบรม ที่จะพัฒนาความรู้การเงิน และทักษะการรับฟัง และให้คำปรึกษา

เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดสอนและดูแลคนอื่นต่อ

03

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-11-16 เวลา 15.02.09.png

เตรียมพร้อมเกษียณ เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อการงานที่มั่งคั่ง
และชีวิตที่เป็นสุข

04

image.png

ความรู้หลักการออมพื้นฐาน พร้อมหลักการลงทุนเบื้องต้น ที่คนไม่มีความรู้ก็ยังสามารถเข้าใจได้ง่าย และทำได้จริง

Workshop การเงินสำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไป

Workshop การเงินสำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไป ที่มีครบทุกกลุ่มอาชีพ ทุกช่วงวัย
ที่จะได้เรียนรู้การเงิน
ในขึ้นพื้นฐานที่เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

01

Money Hero
Copy of IMG_3328.JPG

การเงินสำหรับเด็กประถม ที่ชวนมาเรียนรู้

การเงินพื้นฐานที่เข้าใจง่าย ผ่านกิจกรรม

เกมส์เล่นสนุกๆ

02

วัยเรียนเซียนเก็บเงิน
image.png

กิจกรรมอบรม ที่จะพัฒนาความรู้การเงิน และทักษะการรับฟัง และให้คำปรึกษา

เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดสอนและดูแลคนอื่นต่อ

03

เครือข่ายผู้นำการเงินด้วยหัวใจ
image.png

เตรียมพร้อมเกษียณ เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อการงานที่มั่งคั่ง
และชีวิตที่เป็นสุข

04

ราชการการเงินมั่งคง 
image.png

การเงินพื้นฐาน สำหรับข้าราชการ

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปูพื้นฐานการเงิน

การบริการจัดการเงิน การแก้หนี้

05

ชุมชนการเงินสร้างสุข
image.png

ชุมชน ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย

ยังต้องการความรู้การเงินอีกมากมาย

เป็นความรู้การเงินที่ช่วยให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้น

06

เกษียณสุขใจ
image.png

สำหรับองค์กรที่อยากออกแบบความรู้

หรือจัดกิจกรรมให้เหมาะกับพนักงานในองค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

 การเงินชูใจ ออกแบบใหม่ตรงใจคุณ 

Workshop การเงินที่ออกแบบใหม่ ให้เหมาะตามวัตถุประสงค์อย่างที่คุณต้องการ 

ช่วงอายุ ปัญหาการเงิน สถานการณ์ หน่วยงานต่างๆ

image.png
image.png
bottom of page