top of page

Wealth-Being Journey

หนทางสู่ความ มั่ง-มี-สุข
Wealthbeingjourney-cv.png

Wealth-Being Solutions
บริการของเรา

ServiceMobileapp.png

MOBILE APP

Wealth-being application

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้องค์กรของคุณปลอดหนี้ พนักงานไร้หนี้ องค์กรมีสุข

Service_Emergency.png

EMERGENCY LOAN

สินเชื่อฉุกเฉิน

มีเงินทันใช้เมื่อภัยมา เสริมสภาพคล่องป้องกันการกู้นอกระบบ

Service_Workshop.png

WORKSHOP

เวิร์คชอปการเงิน แก้หนี้เริ่มที่ใจ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติ ด้วยหลักปัญญา 3 ฐาน เพื่อปรับพฤติกรรมด้านการเงินในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

Service_Mission.png

MISSION LOAN

ภารกิจพิชิตหนี้ แก้หนี้ มีเงินแสน

เรียนรู้ภารกิจการเงิน จัดทำแผนปลดหนี้ สร้างเงินออมหมื่นบาทแรก ออกแบบมาเพื่อ ”ปลดหนี้นอกระบบ” โดยเฉพาะ

Service_Payday.png

PAYDAY

เงินเดือนล่วงหน้าไร้ดอกเบี้ย

แก้ปัญหาการเงินเฉพาะหน้าโดยไม่ต้องไปเป็นหนี้หรือเสียดอกเบี้ย

ปก.png

Clear Debt

บ้าน รถ แลกเงิน เคลียร์หนี้ 

บ้าน และ รถทุกขนาด ถึงจะยังผ่อนยังไม่หมด 
ก็ช่วยเราทลายหนี้นะ ด้วยการรวมหนี้

ทำให้เราสามารถผ่อนได้นาน และจ่ายหนี้ลดลง

bottom of page