top of page

#4 องค์กรมั่ง-มี-สุข : เพ็ญนภา อุ่นพินิจ


ฝ่ายบุคคลคือตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้พนักงาน อยู่ดี กินดี และทำให้โครงการของเรามีประสิทธิภาพ ยิ่งฝ่ายบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพนักงาน . คุณเพ็ญนภา อุ่นพินิจ (คุณแอน) พนักงานฝ่ายบุคคล จากบริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มองเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถออกจากวงจรหนี้ได้ และมีเจ้าหนี้ตามทวงหนี้พนักงานถึงบริษัท ทำให้พนักงานไม่มีความสุข คุณเพ็ญนภาจึงตัดสินใจคุยกับผู้บริหาร เพื่อคืนรอยยิ้มให้เพื่อนพนักงาน คุณเพ็ญนภาจะหาทางช่วยได้หรือไม่ มาติดตามได้ในรายการองค์กรมั่ง - มี - สุข . ความสุขของการทำงานด้านนี้ บางครั้งอาจจะไม่มาในรูปแบบของตัวเงิน แต่เป็นร้อยยิ้มของพนักงานแทน

ดู 120 ครั้ง

Comentarios


bottom of page