top of page

'คำชม' มีผลต่อความคิดและก็ความเชื่อ


'คำชม' มีผลต่อความคิดและก็ความเชื่อ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความมั่นใจในศักยภาพตนเองของผู้รับอีกด้วย การชื่นชมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องหยิบยื่นให้กันและกัน รวมไปถึงหยิบยื่นให้ตนเอง . คำชมที่ดีควรเป็นคำชมที่ 'การกระทำ' ตัวอย่างเช่น พยายามได้ดีมาก จะส่งให้ผู้ฟังกระตืนรือล้น ในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น มากกว่าคำชมที่มุ่งไปที่ 'บุคคล' เช่น เก่งที่สุด ฉลาดมาก ประโยคเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ฟังสำคัญตัวผิด จนยอมรับความผิดพลาดของตนเองได้น้อยลง . โนบูโรเองพยายามถ่ายทอดความคิดนี้ให้ผู้ที่เข้าโครงการให้ 'รู้จักชมตนเอง' เพราะกำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่กระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาทางการเงินที่อาจจะยากลำบาก หลายๆปัญหาต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาว การหมดแรงพยายามจะทำให้ล้มเลิกได้ ดังนั้นคำชมจึงเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้ผู้เข้าโครงการเดินทางไปได้ตลอดรอดฝั่ง

เหมือนกับวันนี้ที่เพื่อนๆชาว NEO Corporate ที่มีก้าวแรกคือมาเข้าอบรมสัมมนากับเรา จนทีนงานต้องชมว่า "ดี นี่" . ถึงบางวันอาจจะไม่มีใครชม เราก็สามารถชื่นชมตัวเองได้ ทุกๆวันมีเรื่องให้ชมเสมอ อยู่ที่มุมมองในเรื่องความสำเร็จ ทุกคนมีความพยายามดีมากครับ ขอให้กำลังใจจะอยู่กับเพื่อนๆ ตลอดไปจนวันที่บรรลุเป้าหมาย หรือใครที่อยากได้คำชมอย่างจริงใจ ทักมาหาเราได้เสมอ

ดู 59 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page