top of page

การเขียนช่วยปลดหนี้ได้อย่างไร ?

อัปเดตเมื่อ 20 เม.ย. 2565


✍️ การรับมือกับปัญหาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีนั่นการ “เขียน” ไม่ว่าจะปัญหาการเงินหรือหนี้ก็สามารถเริ่มต้นแก้ไขได้ด้วยการลงมือเขียน นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้กับการพิชิตภารกิจ

.

1. การเขียนบังคับให้เรา สะท้อนความคิด เผชิญหน้ากับปัญหา ✌🏻 . หลายครั้งที่เรามักหันหน้าหนีปัญหา ทำให้ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงแล้วคืออะไร แต่เราตั้งใจเขียนมันออกมาได้ เราจะรู้ว่าเรามีปัญหาอะไร มีเป้าหมายในการแก้ปัญหายังไง ต้องใช้อะไรแก้ปัญหาบ้าง อย่างที่โนบูโรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เขียนเป้าหมายในการแก้หนี้ จดรายรับ-จ่าย ในการแก้หนี้นั่นเอง

.

2. การเขียนทำให้เราได้ระบาย ได้เยียวยา 💖

.

การเขียนคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เป็นการพูดคุยกับตัวเอง หากเจอปัญหา ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เลย การเขียนเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ระบาย ความคิด ความรู้สึก ของเราออกมา ถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเอง แถมได้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่ออกมาจากการเขียนของเราอีกด้วย

.

3. การเขียนทำให้เราตกผลึก วางแผน และค้นคว้า 🔎

.

การเขียนคำตอบเพื่อพิชิตภารกิจ เป็นการทบทวนความคิด ความรู้ เพื่อทำการบ้าน รวมไปถึงการฝึกฝนด้านการสื่อสารอีกด้วย เมื่อเราเขียนแสดงปัญหาที่สะท้อนความคิด และความรู้สึกของตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำคือการตกผลึกความคิดตัวเอง หาวิธีการแก้ไขต่อไปในอนาคต เช่น หากเราอยากมีเงินเก็บมากขึ้นจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายของตัวเองได้อย่างไรบ้าง

.

ซึ่งประโยชน์ของการเขียนสามารถอ้างอิงกับทฤษฎี Gibbs Reflective Cycle ในหนังสือ “Learn by Doing “ ของ Graham Gibbs ในปี 1988 ซึ่งเป็นวัฎจักรที่มีความเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนในการเขียน สามารถช่วยสะท้อนความคิด ทัศนคติ รวมถึง ประสบการณ์ของผู้เขียน ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาในอนาคต นี่จึงเป็นสิ่งตอกย้ำว่า ทำไมเราถึงมีการเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการพิชิตภารกิจต่างๆ

.

แน่นอนว่าถึงการเขียนจะสามารถช่วย สะท้อนความคิด ทบทวนความรู้สึก และประสบการณ์ ของตัวผู้เขียน เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเอง ต้องตั้งใจเขียน !!! ในเรื่องของการบริหาร การจัดการเงินให้ดีขึ้นในอนาคต แต่หากเราทำแค่เขียนแต่ไม่ลงมือทำ หาวิธีแก้ไขปัญหา แน่นอนว่าปัญหานั้นจะยังคงอยู่ อย่างแน่นอนค่ะ 💙🤍

ดู 100 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page